torsdag, juni 29, 2006

Sannheten om Solheim

September 2006: Her sto det opprinnelig en post som fortalte om nettstedet Xiando, som også hadde laget en underside om meg.

Jeg har bedt nettstedeieren om å fjerne ei setning fra denne, i tillegg til at han har fortalt meg hvem han er. Dermed fjerner jeg nå denne posten.

5 Comments:

Anonymous xiando said...

Det er bare to muligheter når det gjelder dine "artikkler" om 11. September 2001: Du tror seriøst på den latterlige fysisk-umulige konspirasjonsteorien som innebærer at massive stålbjelker faller raskere gjennom ca. 100 etasjer med solidge gulv bestående av betong og vertikale stålbjelker raskere enn stålbjelker faller gjennom luft (!) og at det er mulig å få en 110 etasjer høy bygning til å gå fra å være en solid bygning til en pulverisert masse på under ti sekunder uten bruk av eksplosiver - eller så forstår du at den offisielle propagandaen er fysisk umulig og likevel serverer den vel vitende om at den er en frekk løgn.

Mer kortfattet, så lenge du tviholder på den offisielle historien er du enten dum-som-ett-brød eller en medskyldig løgner. Jeg holder en knapp på "en medskyldig løgner" ettersom det faktum at du klarer å skrive antyder at du har en fungerende hjerne.

Medskyldig? Jeg raner en bank, du vet det er meg, du skriver side opp og ned at det var Al-Qaida for å tildekke at det var meg som ranet banken. Hva er du da?

Og hva er det for mennesker du hjelper tildekke sin forbrytelse, mon tro? Kanskje denne pekeren gir litt informasjon om hva du representerer..?

http://www.scroogle.org/cgi-bin/nbbw.cgi?Gw=bush%2Bnazi

Alt du trenger å gjøre om du ikke liker at jeg påpeker at fører leserne bak lyset er å slutte med det. http://st911.org/ er et fint sted å begynne om du vil ha informasjon om 9/11, en liste over flere bra nettsider finnes på http://www.unsungwar.com/topsites/

Og "Lenge leve ytringsfriheten"? I ett land med ytringsfrihet torturerer ikke sikkerhetspolitiet lovlydige borgere for å fortelle sannheten der de beviselig lyver. Om det hadde vært ytringsfrihet i Norge, så ville jeg ikke ha blitt nødt til å flykte derfra - og om "journalister" som deg hadde gjort ett ærlig forsøk på å gjøre jobben deres, så ville jeg kunne ha flyttet tilbake.

Navnet mitt er Øyvind Sæther. Det inneholder de stort sett ubrukelige bokstavene Ø og Æ, så jeg sluttet å bruke det for mange, mange år siden.

PS: Ta i bruk http://tor.eff.org/ , så slipper du at det står en NRK-disponert IP i loggen f.eks når du prøver å slette siden om deg selv.. (ikke at det spiller noen rolle hvilken IP du bruker til det, med CMS-systemet mediawiki tar det ca. 20 sekunder å gjenopprette en side)

1:49 a.m.  
Blogger CAMILLA said...

Hei Øyvind Sæther,

det er nok ikke jeg som har forsøkt å slette siden din.

Jeg synes det er helt greit at du mener jeg er kriminell, løgner, dum som et brød, evt andre ting.

Det eneste jeg ikke liker, er at du skriver "hvis du skyter Camilla Solheim...". Det oppfatter jeg som en klar trussel fra din side, og ikke lenger bare en meningsytring.

Jeg ber om at du vennligst fjerner denne setninga, så kan du skrive så mye du vil om årsaken til verdens elendighet. Det kan til og med være at vi er enig om noe.

Beste hilsen
Camilla

11:36 a.m.  
Anonymous xiando said...

Det som sto der er:

* Hvis du forteller sannheten der notorisk kriminelle Camilla Solheim beviselig lyver, så risikerer du at Politiets sikkerhetstjeneste utsetter deg for grov tortur "utenfor påtalemyndighetenes ansvarsområde".
* Hvis du skyter Camilla Solheim, så risikerer du kun mild og human straff "innenfor påtalemyndighetenes ansvarsområde".

Jeg vet det er å sette det langt ute på spissen. Men fakta er at Politiets sikkerhetstjeneste utsatte meg for grov tortor "utenfor påtalemyndighetenes ansvarsområde" for å fortelle sannheten om 9/11. Hvis jeg drar tilbake til Norge og raner en bank (eller gjør hva som helst annet galt for den saks skyld), så risikerer jeg mindre straff enn jeg gjør bare ved å oppholde meg innenfor Norges grenser. Det er ikke en meningsytring, desverre er det de harde fakta; det er en helt korrekt beskrivelse av situasjonen i Norge.

Det hadde vært fint om det i Norge hadde vært mindre straff for å benytte seg av ytringsfrihten enn å skyte noen, og kanskje en dag blir det igjen slik at Norsk lov (og spesielt straffelovens paragraf 100, slå den opp) faktisk gjelder innen Norge. (Det er ikke noe personlig, jeg burde egentlig lage en sånn ferdig mal med sidenavn som variabel med den teksten, det står stort sett noe sånt på alle journalistnavn)

PS: Hvis det ikke var det som slettet siden, hvem i NRK (*.dmz.nrk.no) med NextGentel internett hjemme (*.nextgentel.com) gjør det..? (Vedkommende burde gjøre som meg og terror-nettverkene *.mil.no og *.klynge.politiet.no, bruke Tor til å anonymisere IP-adressen - http://tor.eff.org/ )

10:06 p.m.  
Anonymous xiando said...

http://www.lovdata.no/all/tl-18140517-000-006.html

"§ 100.

Ytringsfrihed bør finde Sted.

Ingen kan holdes retslig ansvarlig for at have meddelt eller modtaget Oplysninger, Ideer eller Budskab, medmindre det lader sig forsvare holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelse i Sandhedssøgen, Demokrati og Individets frie Meningsdannelse. Det retslige Ansvar bør være foreskrevet i Lov.

Frimodige Ytringer om Statsstyrelsen og hvilkensomhelst anden Gjenstand ere Enhver tilladte. Der kan kun sættes slige klarlig definerede Grændser for denne Ret, hvor særlig tungtveiende Hensyn gjøre det forsvarligt holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelser.

Forhaandscensur og andre forebyggende Forholdsregler kunne ikke benyttes, medmindre det er nødvendigt for at beskytte Børn og Unge imod skadelig Paavirkning fra levende Billeder. Brevcensur kan ei sættes i Værk uden i Anstalter.

Enhver har Ret til Indsyn i Statens og Kommunernes Akter og til at følge Forhandlingerne i Retsmøder og folkevalgte Organer. Det kan i Lov fastsættes Begrænsninger i denne Ret ud fra Hensyn til Personvern og af andre tungtveiende Grunde.

Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for en aaben og oplyst offentlig Samtale.

Endret ved grlbest. 29 okt 2004 nr. 1402, 3 mars 2006 nr. 271."

Her. Jeg vil at denne skal gjelde igjen. (Til en viss grad gjør den det, PST holder ikke folk "retslig ansvarlig", de bare torturerer "utenfor påtalemyndighetenes ansvarsområde", men likevel. Ytringsfrihet i Norge.. det hadde vært no', det.)

10:12 p.m.  
Anonymous Anonym said...

ma sjekke:)

12:39 a.m.  

Legg inn en kommentar

<< Home